Trening

Opplevelse

 Vennskap

Fotball

 

Spesielt for barnefotball (5-12år):

 

IL ÁVJU ønsker å la spillerne spille og å lære fotball ut fra de ambisjoner og ønsker de selv har.

 

Tilbudet skal være inkluderende, uavhengig av ferdighetsnivå.

 

Målsettingen skal være sosialt og holdningorientert, og ikke resultatorientert. Topping av lag skal ikkeforekomme.

 

Treningsinnholdet skal være allsidig, med lav vekt på taktisk trening.

 

Spesielt for ungdoms fotball (13 - 19 år):

 

Målet er å gi et variert tilbud ut fra spillernes målsetting og ferdigheter.

 

Spillerne skal oppleve mestring, trygghet, trivsel og utvikling ut fra egne ambisjoner.

 

Det er et mål å beholde flest mulig av våre ungdommer lengst mulig.

 

IL ÁVJU skal legge vekt på å rekruttere, utvikle og bidra til at flest mulig spillere fortsetter på damelag og toppfotball generelt. Det betyr at klubben legger opp til en økt satsing på de beste spillerne fra 13-14 års alderen. (på første trener forum,blir dette en sak og skal lages plan for dette.

 

For jenter som ønsker å utvikle seg til toppfotball skal klubben legge forholdene til rette for dette via andreklubber.

 

Foto:Jan Helmer Olsen

SPONSORER

IL Ávju © (2017)

Utviklet av Frode Tangen