Trening

Opplevelse

 Vennskap

Om klubben

 

IL Ávju ble startet i1991 og er en ren jenteklubb som satser på jentefotballen. Ávju skal være åpen og inkluderende, og holde fokus på jentefotballen med det som mål å øke rekrutteringen i fotball aktivitetene.

 

Norges Fotballforbund(NFF) har i sin visjon ”Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle” gittuttrykk for hvordan vi i IL ÁVJU som lag skal være – åpen og inkluderende.

 

Hovedmål

 

IL ÁVJUsklubb skal drives etter klubbens, SVL-N og NFF’s, og idrettens mål og intensjoner.

 

Alle som ønsker det skal få et tilbud om å spille fotball ut i fra sine forutsetninger og ambisjoner.

 

IL ÁVJU ønsker å tilby et sportslig og trygt sosialt tilbud, skape positive holdninger til oppførsel både på og utenfor banen, og lære de å følge felles regler og fungere sammen med andre.

 

Gi våre ledere og trenere muligheter for utdannelse, for gjennom dette å bidra til et høyt nivå på leder-og trenings siden.

 

Rekruttere og skolere dommere og arbeide for spillernes og andres positive holdning til dommergjerningen.

 

Spillere fra IL ÁVJU skal ha positive minner fra den aktive tiden i klubben og på den måten være gode ambassadører for nye spillere, foreldre og tillitsvalgte. Vi ønsker at opplevelsene fra klubben skal vare livet ut og følge med som en viktig og utviklings- skapende ballast.

 

 

Foto:Jan Helmer Olsen

SPONSORER

IL Ávju © (2017)

Utviklet av Frode Tangen