Trening

Opplevelse

 Vennskap

sponsorer

 

Hovedsponsor Min Boazu

 

Min Boazu er et samisk-eid selskap fra Karasjok som driver med reindrift.

Min Boazu er samisk for “vår (fellesskapets) rein.” Vi er et samisk-eid selskap i Karasjok, etablert i 2016. Vi er tuftet på Nils Hans Johnsens slakteri som ble etablert i 1932.

 

Reinen går på naturbeite året rundt, og sunt, godt beite gir sunt, velsmakende kjøtt.

 

Min Boazu har en markedsandel på over 30% på reinsdyrkjøtt i Troms og Finnmark.

 

Reindrift på reineiernes premisser gir gode, stabile relasjoner og fokus på den beste kjøttkvaliteten. Nye produksjonsmetoder i tett samarbeid med reineierne sikrer det beste resultatet.

 

Del sponsorer

 

Ishavskraft as

 

er én av Norges største strømleverandører, som tilbyr fornybar energi til privat- og bedriftskunder i hele landet.

 

Vårt kundeløfte er enkelt: vi skal forenkle, forbedre og fornye måten vi mennesker bruker strøm og tenker på strøm - til det beste for kunden og miljøet. Vi mener at noen ting er for viktig til å tukles med og derfor selger vi kraft fra naturen.

 

I Ishavskraft er vi stolte av jobben vi får gjøre hver dag. For deg, for dine og samfunnet vi lever i. Våre ansatte brenner for fornybar energi, lave priser, gode vilkår og den aller beste kundeopplevelsen. Vi har gjort det til nå, og det skal vi fortsette med i framtiden.

 

Luostejok Kraftlag sa

 

er organisert som et samvirkeforetak hvor nettkundene er foretakets medlemmer. Årsmøtet er foretakets høyeste organ. Kommunestyrene i Karasjok og Porsanger kommuner velger på vegne av medlemmene 7 utsendinger som utgjør årsmøtet. Årsmøtet velger foretakets styre som forestår driften av foretaket.

 

Kraftlagets hovedvirksomhet er distribusjon av el.kraft til ca. 3900 kunder i Karasjok kommune og østre del av Porsanger kommune og Veidnes i Lebesby kommune. Laget har 28 ansatte, hovedkontor i Lakselv og montørstasjon i Karasjok.

 

Som lokal leverandør har vi som formål å være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Vi støtter lag og foreninger som bidrar med kultur og idrett særlig for ungdommen og kjøper varer og tjenester lokalt der det er mulig.

 

Davvi Girji as

 

ble etablert i 1990 som et samisk bokforlag.

 

Vår visjon er at forlaget skal være et markedsorientert, nyskapende og ledende samisk forlag.

 

I Norge utgjør forlagets boktitler på samisk en vesentlig andel av tilgjengelig litteratur på markedet, uansett sjangertype.

 

Våre utgivelser bør ha en klar tilknytning til det samiske samfunnet eller omhandle temaer som er av betydning for det samiske samfunnet.

 

Forlagets hovedspråk er nordsamisk, men utgir også produkter på andre språk.

 

Bedriften har de siste årene blitt utviklet fra å være et tradisjonelt forlag til også å tilby grafiske tjenester samt språktjenester som oversetting og teksting.

 

Vår stab består av 10 dyktige medarbeidere med lang og bred erfaring.

 

Delta Iform as

 

er et selskap som brenner for helse. Ble hovedsakelig etablert på bakgrunn av en visjon og en ide om at alle i Karasjok skal kunne få delta i helsefremmende aktiviteter. Vi vet at de som er aktive fra før ønsker et slikt tilbud velkommen, og de vil uten noe stor påvirkning kjøpe tjenester hos oss. Vi vil være et supplement til andre aktiviteter som fotball, skigåing, turgåing og så videre.

 

 

Vårt hovedfokus er derfor mot de som ikke er så aktiv fra før. De som virkelig trenger å aktiveres. Vi vil bruke tid og ressurser for å få til samarbeid med kommunale helsetjenester, leger som kan gi blå resept til sine pasienter, og gjennom folkehelsekoordinatoren i kommunen som tilbud til sine innbyggere som et lavterskeltilbud.

Foto:Jan Helmer Olsen

SPONSORER

IL Ávju © (2017)

Utviklet av Frode Tangen